Mithea

Mithea

Mithea

Team Name

Mithea

School Name(s)

Redcliffs School

Team Members

Mia, Althea


Our Recipe

Greek Lamb Pizzas with Tzatziki

Greek Lamb Pizzas with Tzatziki